Spellen Koningsdag dit jaar binnen!

Omdat het weer dit jaar niet meewerkt hebben we besloten om de spelletjes te verplaatsen naar sporthal 'Looierij'. We beginnen op dezelfde tijd zoals overal aangegeven, bij Myllesweerd, waar ook de ballonnen opgelaten worden en de versierde fietsen geparkeerd kunnen worden (vanaf 9:30). Daarna gaan we echter niet via een levend ganzenbord naar het Landschapspark, maar zullen we ons snel verplaatsen naar de sporthal. We gaan er ondanks het slechte weer zeker samen een mooie Koningsdag van maken! Hopelijk tot morgen!

Koningsdag 2016

Ballonnen oplaten

Rondom Koningsdag komen er af en toe vragen op ons af, zoals:

Is SKM zich bewust van het effect van de opgelaten ballonnen voor het milieu? De flora en fauna hebben hier last van, is het geluid dat we dan vaak horen. Weten jullie dit wel? En willen jullie je activiteit daarom van de agenda schrappen? 

Op deze vragen kunnen we een antwoord geven, wat we ook kort zullen toelichten.

Dit doen we bewust kort, om te voorkomen dat wij een inhoudelijke discussie gaan voeren met en over voor- en tegenstanders. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor deze discussie niet bij ons ligt, maar bij de overheid.

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn daarom als volgt:

Ja, we zijn ons er van bewust dat het oplaten van ballonnen effect heeft op de flora en fauna.

We gebruiken daarom sinds meerdere jaren ballonnen waarvan onze overheid heeft bepaald dat deze minder slecht zijn voor het milieu en door het milieu worden afgebroken. De extra kosten die hiermee gepaard gaan dragen wij als Stichting Kinderfeesten Mill. Hiermee willen we onze betrokkenheid m.b.t. de flora en fauna onderstrepen.

Willen we deze activiteit van onze agenda schrappen?

Nee, dat willen we niet. Een ieder die verzuimt zich te verdiepen in onze activiteiten, de omvang en wat wij allemaal rondom Koningsdag organiseren, heeft geen volledig beeld wat het inhoudt. Het ballonnen oplaten en de wedstrijd hieraan gekoppeld heeft een warm plekje in onze Millse traditie.

Verder willen wij aangeven dat wij als SKM de bewegingen van onze maatschappij volgen, de regelgeving naleven en op laagdrempelige wijze activiteiten organiseren voor de Millse kinderen en zij die in Mill op de basisschool zitten. We doen dit met veel plezier, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, minimale kosten en maximale inzet!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Stichting Kinderfeesten Mill

15 april 2016

Datum Bouwweek 2016

Er staat ons in Mill een bijzondere zomer te wachten!

Naast de 100ste Nijmeegse Vierdaagse, die op vrijdag 22 juli gedeeltelijk door Mill zal komen, organiseren wij als Stichting Kinderfeesten Mill in 2016 de 40ste Bouwweek!

In 2016 wordt de bouwweek gehouden op 18, 19 en 20 juli. Dit is in de eerste week van de - in verband met de 100ste Vierdaagse,  vervroegde - schoolvakantie.

In goed overleg met andere partijen is het gelukt om de data goed af te stemmen. We willen iedereen de mogelijkheid geven om niets te missen van alle leuke activiteiten die in en om Mill zullen plaatsvinden in deze periode. 

Pagina 6 van 12