Oproep: we hebben meer leiding nodig voor de bouwweek!

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. Dat betekent ook dat het weer bijna tijd is voor de bouwweek. Dit jaar is het zelfs de 40ste keer!

In de eerste week van de schoolvakantie organiseren wij als Stichting Kinderfeesten Mill elk jaar de bouwweek op Het Spoor, dit jaar valt dat op 17, 18 en 19 juli. De bouwweek is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Mill wonen of in Mill op de basisschool zitten. Ook kinderen in het eerste jaar van de middelbare school mogen meedoen. Vanaf het 2e jaar mogen zij zich opgeven als leiding. De afgelopen jaren waren er gemiddeld 370 kinderen per dag die meededen, verdeeld over 12 groepen. Naast een goede organisatie van ons bestuur vergt dit natuurlijk goede begeleiding van de groepen door vrijwillige leiding.

We hebben vorig jaar tijdens de bouwweek en begin dit jaar al een oproep gedaan voor meer leiding om de kinderen tijdens de drie dagen van de bouwweek te begeleiden. Dat willen we bij deze nogmaals kracht bij zetten!

Om voor jullie en onze kinderen een goede, veilige en gezellige bouwweek te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van jullie hulp als ouders. Qua werk of thuissituatie zal het niet altijd haalbaar zijn om als ouder alle dagen mee te helpen (al is dat wel het leukst, weten wij uit ervaring!), maar we hopen dat iedereen zijn uiterste best doet om zelf 1 of meerdere dagen te helpen. Daarbij mogen ook grootouders, ooms/tantes ingezet worden.

Zoals eerder gezegd, het gaat er om dat we voor alle kinderen een mooie bouwweek willen organiseren. Daar hoort voldoende, enthousiaste leiding bij, die niet teveel druk ervaart door de groepsgrootte van de kinderen. We dragen hierbij nadrukkelijk zorg voor beide partijen, kinderen en leiding!

Ben je geen (groot)ouder van een kind dat meedoet, maar ben je ouder dan 14 en/of zit je in de 2e klas van de middelbare school en vind je het leuk kinderen te begeleiden: meld je ook gerust aan, we kunnen alle hulp gebruiken!

Op www.kinderfeestenmill.nl is meer informatie te vinden over de bouwweek en hier vind je ook de aanmeldformulieren voor kinderen en leiding. Als je je als leiding aanmeldt krijg je een uitgebreid draaiboek toegestuurd, daarnaast is er op zondagochtend ook een instructie-half uurtje voor de leiding waarin we jullie op hoofdlijn bijpraten en waar vragen gesteld kunnen worden.

Meld je aan voor 12 juli, dan gaan we tijdens de bouwweek met z’n allen “Werken aan Het Spoor”!

Wij hebben er alweer zin in! Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Kinderfeesten Mill